Dyscypliny życia duchowego

Dyscypliny życia duchowego

Dyscypliny duchowe w życiu chrześcijanina mogą być fascynującą przygodą i radosnym świętowaniem!

Książka Richarda J. Fostera przez trzydzieści lat od pierwszego wydania pomogła milionom ludzi spragnionych bogatszego życia duchowego – życia przepełnionego radością, pokojem i głębszym zrozumieniem Boga. Na stałe wpisała się do kanonu literatury chrześcijańskiej. Zdobyła prestiżowe wyróżnienie jako jedna z 10 najważniejszych książek chrześcijańskich dwudziestego wieku według magazynu „Christianity Today”! Od wielu lat zajmuje najwyższe miejsca na liście bestselerów publikowanej przez amerykańskie Stowarzyszenie Wydawców Katolickich (Association of Catholic Publishers).

Dzieląc dyscypliny życia duchowego na trzy „poruszenia Ducha”, Foster pokazuje, jak każdy z tych obszarów przyczynia się do rozwoju zrównoważonej więzi z Bogiem. Dyscypliny wewnętrzne – medytacja, modlitwa, post i studiowanie – umożliwiają przyjrzenie się sobie i otwarcie na Boże zmiany. Dyscypliny zewnętrzne – prostota, odosobnienie, poddanie i służenie – pomagają nam przygotować się do wprowadzania zmian w otaczającym świecie. Dyscypliny wspólnotowe – wyznawanie grzechów, uwielbianie, świętowanie i poddawanie się kierownictwu Ducha Świętego – zbliżają nas do siebie nawzajem i do Boga. Autor przytacza całą gamę przykładów ukazujących, jak opisywane dyscypliny mogą stać się częścią naszej codzienności, w jaki sposób pomagają nam w porzuceniu powierzchownych nawyków i wprowadzają w Bożą obfitość. Foster dzieli się na przykład poruszającymi spostrzeżeniami na temat prostoty – przekonuje, że właściwe zrozumienie i zastosowanie prostoty w duchu przekazu biblijnego przynosi radość i równowagę do naszego życia wewnętrznego i jego zewnętrznych przejawów. Z kolei omówienie dyscypliny świętowania – często najbardziej zaniedbywanej dziedziny życia duchowego – ukazuje jej ogromne znaczenie w życiu każdego naśladowcy zmartwychwstałego Chrystusa. Dyscypliny życia duchowego to zaproszenie do ekscytującej wędrówki – przez całe życie z Bogiem.

Richard Foster proponuje świeże spojrzenie na dyscypliny duchowe, a zarazem czerpie obficie z bogatej tradycji różnych nurtów chrześcijańskich, odwołując się także do mistyków i świętych – św. Teresy z Avila, Julianny z Norwich, Tomasza z Kempis, brata Wawrzyńca, św. Franciszka Salezego czy św. Jana od Krzyża.

 

Rekomendacje

Richard Foster zaoferował nam wyjątkowy dar. Świętowanie każdej z dyscyplin opisanych w tej książce daje nam narzędzie, które może być pomocne w scaleniu naszego życia wewnętrznego i jego zewnętrznych przejawów.

s. Macrina Wiederkehr OSB, benedyktynka ze wspólnoty w Fort Smith w Arkansas, autorka książek o modlitwie i duchowości

 

To najlepsza współczesna książka o duchowości chrześcijańskiej! Poza Biblią żadna inna książka nie zmotywowała mnie w równym stopniu do modlitwy i duchowego wzrostu.

Ronald J. Sider, autor książki Rich Christians in an Age of Hunger, założyciel organizacji Evangelicals for Social Action

 

Jak dziecko, które przeszukując strych starego domu w deszczowy dzień, odkrywa skrzynię pełną skarbów, po czym woła siostry i braci, by się z nimi podzielić znaleziskiem, tak Richard Foster „odnajduje” dyscypliny duchowe, o których zapomniał współczesny świat, i podekscytowany woła nas, byśmy wspólnie świętowali. Ukazane przez niego dyscypliny prowadzą do życia pełnego radości. Są drogą do dojrzałej duchowości chrześcijańskiej i głębokiej więzi z Bogiem.

Eugene H. Peterson, autor współczesnej parafrazy Biblii The Message

Polecam Dyscypliny każdemu zainteresowanemu chrześcijaninowi. To jedna z tych książek, które rzucają najbardziej radykalne wyzwania.

Delia Smith, pisarka, autorka książek A Journey into Prayer oraz A Journey into God

 

 

O autorze

Richard J. Foster jest autorem kilku bestsellerów, między innymi Dyscyplin życia duchowego, Streams of Living Water oraz książki Prayer – mianowanej książką roku przez magazyn „Christianity Today” i nagrodzonej złotym medalem przez amerykańskie Stowarzyszenie Wydawców Chrześcijańskich (ECPA). Foster jest także założycielem Renovaré – międzynarodowej, ekumenicznej organizacji chrześcijańskiej działającej na rzecz odnowy Kościoła.