Chłopiec, który wrocił z Nieba

W związku z oświadczeniem Alexa Malarkeya, współautora książki „Chłopiec, który wrócił z Nieba”, podważającym wiarygodność niektórych z przedstawionych w niej zdarzeń, jako wydawca polskiego przekładu tej publikacji wstrzymujemy jej sprzedaż aż do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy w porozumieniu z amerykańskim wydawcą oryginału.